Afdrukken

Reglementen Herne

Ik heb kennis genomen en ga akkoord met de voorwaarden zoals bepaald in volgende gemeentelijke reglementen op www.herne.be

Gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur (GR 23 september 2015)

Reglement voor het gebruik van de sporthal de Hernekouter (RvB 16 december 2008)

Gebruiksreglement jeugdhuis (GR 25 januari 2017)

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2017-02-28